Format
Tittel
Forfatter
Date of bestseller

oktober 2014
november 2014
desember 2014

mars 2015
mai 2015
august 2015
oktober 2015
november 2015
desember 2015
januar 2016
februar 2016
mars 2016

mai 2014
juli 2014
august 2014
september 2014

juli 2014
august 2014
september 2014

september 2016
oktober 2016
november 2016
desember 2016

oktober 2015
november 2015
desember 2015
januar 2016

mai 2014
juli 2014
august 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
desember 2014
januar 2015
februar 2015
mars 2015

oktober 2014
november 2014
desember 2014
januar 2015
februar 2015
mars 2015

oktober 2015

september 2016
oktober 2016
november 2016
desember 2016

januar 2016
februar 2016
mars 2016

juli 2014
august 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
desember 2014

februar 2015
mars 2015

januar 2016
februar 2016

juni 2016
juli 2016
august 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016
desember 2016

september 2014
oktober 2014
november 2014

april 2016
mai 2016
juni 2016
juli 2016
august 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016
desember 2016

januar 2015
februar 2015
mars 2015
mai 2015
august 2015

september 2014
november 2014
desember 2014

november 2014
desember 2014
januar 2015
februar 2015
mars 2015

oktober 2016
november 2016

januar 2016
februar 2016
mars 2016
april 2016
mai 2016
juli 2016
august 2016
september 2016
oktober 2016
november 2016
desember 2016

juli 2014
august 2014
september 2014
mars 2017
april 2017